Bokförlagens utmaning

Trenden i bokbranschen är tydlig: Allt fler ger ut sin bok själv. Den så kallade egenutgivningen har ökat kraftigt de senaste åren tack vare tillgängliga hjälpmedel och lägre tryckkostnader. I USA beräknas drygt hälften av alla böcker vara självpublicerade. Inget tyder på att trenden kommer att minska framöver, så vad innebär det för bokförlagen?

I dag kan vem som helst ge ut vad som helst. Att bli publicerad författare är inte längre förbehållet rika och/eller författartalanger. En direkt konsekvens av det är att antalet utgivna böcker ökat drastiskt de senaste åren. Enligt uppgifter till SVT Östnytt tar Kungliga Biblioteket i dag emot 2 500 böcker per år jämfört med 1 500 som varit riktmärket tidigare.[1] Det innebär att färre potentiella storsäljare och läsarfavoriter riskerar att falla mellan förlagsstolarna, vilket inte minst ”vår egen” Emelie Schepp är ett fantastiskt exempel på. Samtidigt innebär det en ny verklighet för bokförlagen, vars roll i näringskedjan möjligen kan börja ifrågasättas?

”Min mammas väninna har hjälpt mig med det”

Än så länge är förlagen emellertid fortfarande överösta med manus och förfrågningar från författare in spe som hoppas få tillgång till förlagens muskler. Min personliga reflektion är att anledningen till varför de flesta fortfarande vill bli utgivna på ett etablerat förlag har ändrats. Vad merparten vill åt är marknadsföring. Arbetet med texten, denna för många i förlagsbranschen heliga process, rycker man på axlarna åt. ”Det klarar jag själv” eller ”min mammas väninna som har jobbat som bibliotekarie har hjälpt mig med det” är allt vanligare reaktioner när språkgranskning, textredigering, korrekturläsning och dylikt kommer på tal.

Så hur bör förlagen agera? De flesta fortsätter som förut, och ger ut titlar i samma takt som tidigare. Några försöker anpassa sig till de nya villkoren och erbjuder en typ av konsulttjänst där vem som helst mot en fastställd summa kan få hjälp med utvalda delar i publiceringsprocessen. För den vars mammas väninna är en hejare på textredigering och språkgranskning går det alltså utmärkt att bara ta hjälp med att formge omslag och inlaga, eller att låta förlaget lagerhålla och distribuera boken när den väl är färdig.

Och för de allra flesta skulle jag vilja påstå att det är värt att utnyttja den möjligheten. Faktum är nämligen att de flesta mammors väninnor inte är hejare på textredigering. Och detsamma gäller de andra stegen i produktionsprocessen som den hoppfulla blivande författaren gör själv (eller tar hjälp av mammas väninna med). Sannolikheten för att en person ska klara alla uppgifter som krävs för att skapa en proffsig slutprodukt är ganska liten, och det gör att nästan alla självpublicerade böcker brister i någon del.

Frågan alla ställer sig men ingen har svaret på

De moderna bokförlagens utmaning är således att skapa ett tillräckligt starkt incitament för egenutgivare att fortsätta anlita förlagen med sin specialkompetens inom olika delar av utgivningsprocessen. Den för tillfället absolut mest efterfrågade tjänsten skulle jag säga är marknadsföringen. Det säger sig självt att det är få av alla tusentals titlar som publiceras varje år som faktiskt når ut till en bred allmänhet. Och några stora reklamkampanjer i teve eller tunnelbanor är det knappt någon i branschen som längre har råd med. Hur en ska göra för att synas och nå ut är således frågan alla ställer sig men ingen tycks ha svaret på.

Johan Hagesund

[1] http://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/nu-kan-alla-ge-ut-sin-bok

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *