Samfundet Linköpings Stiftsbiblioteks Vänner

Samfundets medlemmar förenas i intresset av att offensivt slå vakt om bibliotek som ovärderliga tillgångar i den aktuella samhällsutvecklingen. Regelbundet möts man på biblioteket för trivsamt umgänge och för att ta del av intressanta föredrag i skilda ämnen. Tillsammans med Linköpings stadsbibliotek svarar samfundet för tillkomst och utgivning av Linköpings Biblioteks Handlingar (LBH), vilka i regel kostnadsfritt delas ut till medlemmarna.

Erbjudande
Några skrifter ur LBH kommer erbjudas för prisvärda inköp vid bokmässan, bland dessa ”Här ifrån skilda håll en skatt är samlad” (LBH:20) en rikt illustrerad bok kring samfundets sekellånga historia byggd på stiftsavdelningens unika äldre samlingar.
Kontaktperson
Christer Knuthammar
Mejl
christer.knuthammar@gmail.com
Hemsida
http://lsbv.se/
Facebook
https://www.facebook.com/lsbv.se/

One thought on “Samfundet Linköpings Stiftsbiblioteks Vänner

  1. Bibliotekets vänner låter väldigt bra, jag visste inte att det finns något sånt. Hur arbetar ni för att bevara biblioteken? Jag fick en smärre chock när jag gick in i Agora häromdagen, biblioteket där är väl högs en fjärdedel storleken när det låg upp i centrumhuset i Skäggetorp … Inte så konstigt om unga inte läser numera.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *