Språklek på Lilla TellUs

Astrid Frylmark är logoped, föreläsare och inspiratör. Hon har lång erfarenhet av arbete med språkutveckling, språkstörning, läsinlärning och dyslexi. Astrids förlag ger ut noggrant utvalda böcker och material för att stötta olika delar av språkutvecklingen och läsinlärningen.

Förutom webbutiken har Astrid också en icke-kommersiell informationssida, SPRÅKLEK.Där kan föräldrar och andra intresserade läsa om bland annat språkutveckling, språkstörning och dyslexi. Se http://www.spraklek.se.

År 2016 mottog Astrid Frylmark Svenska Logopedpriset och år 2018 SCIRA:s hedersdiplom.

Erbjudande
På Lilla TellUs visas böcker och språkutvecklande spel med inriktning på barns tidiga språkutveckling och läsinlärning. Kom och prova 100 språklekar för små barn, Gissa mitt ord och Trugs roliga kortspel för läsinlärning! Eller varför inte Magiska Månen med en “riktig” trollstav?
Kontaktperson
Astrid Frylmark
Mejl
astrid@spraklek.se
Hemsida
www.ordaf.se – Astrids webbutik med noggrant utvalda böcker och material
Facebook
facebook.com/spraklek

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *