TellUs – Utställarinfo

Välkommen som utställare på TellUs bok- och berättarmässa den 30 november 2019 i Linköping.

Använd vårt Utställarinfo-formulär för att redan nu presentera dig som utställare på årets mässa.

  • Utställarnamn
  • En presenation av er
  • Vad kommer TellUs-besökaren finna vid ert bokbord
  • Ange kontaktperson (visas på tellus.link)
  • Ange mejl som du vill att besökar på hemsidan ska använda sig av för att komma i kontakt med er
  • Ange eventuell hemsida
  •