Utvärdering TellUs 2019

Hjälp oss att bli bättre

Var du med på TellUs bok- och berättarmässa 2019? Då vill vi gärna veta hur du upplevde mässan. Dina synpunkter är viktiga för oss och vi är därför tacksamma om du tar dig tid att fylla i nedanstående utvärdering.

  • 5. Här följer några frågor till dig som var UTSTÄLLARE på TellUs. Hur upplevde du:
  • 7. Här följer några frågor till dig som var FÖREDRAGSHÅLLARE på TellUs. Hur upplevde du:
  • 8. Här följer några frågor till dig som var BESÖKARE på TellUs. Hur upplevde du:
  •